Menderes’te Mavi Bayraklar Göndere Çekildi

Mavi bayrak almaya hak kazanan Menderes’in plajlarına bayraklar düzenlenen törenle göndere çekildi. Plaj temizliğinin de yapıldığı etkinlikte Menderes Belediye Başkan V. Erkan Özkan mavi bayrak sayısını arttıracaklarını söyledi. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı’nın (TÜRÇEV) Türkiye’deki plajlarda her yıl sürekli olarak yaptığı denetimleri Menderes’te de gerçekleşti. Çevre yönetimi kriterleri, güvenlikle ilgili kriterler ve sağlıkla ilgili temel kriterleri […]

Menderes’te Mavi Bayrak Etkinliği

Mavi bayrak almaya hak kazanan Menderes’in plajlarına bayraklar Cuma günü düzenlenecek törende göndere çekilecek. Etkinlikte plaj temizliği de gerçekleştirilecek. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı’nın (TÜRÇEV) Türkiye’deki plajlarda her yıl sürekli olarak yaptığı denetimleri Menderes’te de gerçekleşti. Yapılan çalışmalar sonunda Gümüldür Plajı, Orta Mahalle Plajı ve Çukuraltı Plajı Ege Bölgesi’nin en temiz plajları arasında yer aldı. Cuma […]

Kütüphane Müdürlüğü

Telefon: 0232 700 13 95 Belediyemize ait iki kütüphane bulunmaktadır. İlki 2008 yılında Belediye Kültür Merkezi’nde kurulmuş olup ikincisi de 2010 yılında Görece’deki eski belediye binasını kütüphaneye dönüştürülmesiyle hizmete açılmıştır. Menderes Belediyesi Kültür Merkezi’nde yer alan kütüphanemiz merkez kütüphane olarak anılmaktadır. 7853 adet kitapla toplam bin 3147 üyeye hizmet vermektedir. Her ay yeni çıkan kitaplar […]

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Telefon: 0232 700 13 72 Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ilçemiz sınırları içerisindeki tüm işyeri ve müesseselerin ruhsatlandırılması, kontrol ve denetimlerinin yapılması nizam ve intizama uygun olarak çalışmalarını sağlamaktadır. Ruhsat süresi geçen veya yenilenmesi gereken, sınıf değişikliği gereken işyerlerinin ruhsatlarının mevzuatlar çerçevesinde sınıf tayininin yapılması müdürlüğümüzce yapılmaktadır.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

Telefon: 0232 700 00 00 Menderes Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, atıkların ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması, toplanması, taşınması, bertaraf edilmesi ve geri kazanılması işlemlerinin yürütülmesini sağlamak, plan ve projeler hazırlamak, uygulamak ve denetimini yapmak. Çevreyi ve çevre sağlığını korumaya yönelik, çevre bilincinin geliştirilmesi ve yerleştirilmesi amacıyla, eğitim […]

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Telefon: 0232 700 10 91 Merkez, Özdere ve Gümüldür olmak üzere üç ayrı hizmet noktası bulunan İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Emlak Birimi, Taşınmaz Kira ve Satış İhale Birimi, İcra Birimi, Tahsilat Birimi, Hukuk Biriminden oluşmakta olup, Belediye gelirlerinin tahakkuk, tahsil ve takibi iş ve işlemlerini yürütmektedir.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Telefon: 0232 700 13 37 Menderes ilçesi sakinlerinin kültürel gereksinimlerini karşılamak, geliştirmek, uygun ve çağdaş bir yurttaş olarak uygarca bir yaşam sürdürmelerini sağlamak; tarihsel ve doğal zengin turizm potansiyeline sahip ilimizin turizm ve tanıtımına katkıda bulunmak ve bu alanda halkımızın ekonomik yönden yararlanmasına olanak oluşturma amacını yaşama geçirmek ve ortak varlığımız; doğal, tarihsel kaynak ve […]

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Telefon: 0232 700 10 96 Menderes Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü 657 Sayılı Devlet Memurluğu Kanunu, 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi hükümlerinde belirtilen yetki, görev ve sorumluluklar kapsamında faaliyetlerini yürütmektedir.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Telefon: 0232 700 13 61 Menderes Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü; şehir girişlerinin ve ana arterlerinin çevre düzenlemelerinin yapılması; kent meydanlarını planlarına uygun olarak düzenlenmesi; parklar, dinlenme ve spor alanları, çocuk oyun alanları, ağaçlandırma alanları, kent koruları tesis edilmesi; kent mobilyalarının temini, mevcut olanların ise bakımının yapılması; mevcut ana arterlerin, parkların, yeşil alanların, ağaçlandırma alanlarının, […]

Sağlık İşleri Müdürlüğü

Telefon: 0232 700 10 10 Evde Hasta Bakım Hizmeti: İlçemiz sınırlarında evde bakıma muhtaç hasta/yaşlıların hekim yada hemşire tarafından tespiti yapılıp gerekli tedavi ve bakım planlarının hazırlanması ve uygulanması, gerekli görüldüğünde yada ailenin talebi doğrultusunda hasta/yaşlıya yönelik kişisel bakım (yatak içi yıkama, ağız bakımı, göz bakımı, vücut bakımı, tırnak kesimi vb.) ve rehabilitasyon hizmetlerini yapar. […]

Veteriner İşleri Müdürlüğü

Telefon: 0232 700 11 00 5199 sayılı Hayvan Hakları Kanunu gereği ‘’sahipsiz’’ (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 2012 yılında yayımlanan genelgesi doğrultusunda Belediye Veteriner Sağlık Merkezlerinde sahipli hayvanlara sağlık hizmeti verilememektedir) sokak hayvanlarının sağlıklarını korumak ve üremelerini kontrol altına almak maksadıyla gerekli tedavilerinin yapılarak; kısırlaştırma ve aşılama sonrası sahiplendirmek veya işaretlendirerek alındığı ortama bırakır. Uygun […]

Zabıta Müdürlüğü

Telefon: 0232 700 10 54 Menderes Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nün görev ve sorumluluk bilinci içinde sürekli birim yapısını yenileyerek ve ileriye taşıyarak belediyemizin stratejik hedef, amaç ve faaliyetleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla belediye meclisi tarafından alınan ve belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara […]

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Telefon: 0232 700 24 61 Temizlik İşleri Müdürlüğü ilçemizde toplam 44 mahallede; tüm meydan, bulvar, cadde ve sokaklarda tretuvarların üzerindeki gezi alanlarının, alt ve üst geçitlerinin, mezarlıkların, evsel nitelikli ve ticari faaliyetler sonucunda çıkan atıklarla küçük çaplı inşaat, yenileme, bakım-onarım işlerinin veya peyzaj bakımları sonucu toplanması resmi kurum ve kuruluşların çöp, kül, cüruf ve atık […]

Yapı Kontrol Müdürlüğü

Telefon: 0232 700 10 61 Yapı kontrol Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 775 sayılı Gece Kondu Kanunu, “6306 sayılı Afet Riski altındaki alanların dönüştürülmesi Kanun” Yönetmelikleri başta olmak üzere ilgili tüm kanun ve yönetmelikler ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ilgili Bakanlıklar ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, […]

Hukuk İşleri Müdürlüğü

Telefon: 0232 700 10 22 Belediyemizin taraf olduğu her türlü uyuşmazlığın çözümü için adli, idari merciler ve hakem kurullarında, noterler ve icra dairelerinde takip etmek, savunmak güncel mevzuatı takip ederek yasal düzenlemeler ışığında güncelleme yapılarak Belediyemizin hukuki ve mali çıkarlarını korumak için gereken iş ve işlemleri titizlikle yapmaktır. FALİYET ALANI • Belediyemizin tüm hukuksal sorunlarına; […]

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Telefon: 0232 700 10 73 Basın yayın biriminin görevleri; Belediye’nin tüm tanıtım çalışmalarını yürütmek, ilçemizin kültürel zenginliklerini tanıtıcı çalışmalar ve belgesel, film vb. etkinlikler hazırlamak, basın kuruluşları ile belediye arasındaki haberleşme talep ve ihtiyaçları tespit etmek, planlamak ve bu konularda gerekli koordinasyon işlemlerini yaparak sonuçlandırılmasını sağlamak, ulusal ve yerel yayın yapan günlük gazetelerde, internet sitelerinde, […]

Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Telefon: 0232 700 15 00 Strateji Birimi belediyemizin stratejik planları, faaliyet raporları ve performans programlarının hazırlanması ve yayınlanmasından sorumludur. Avrupa Birliği, Ulusal Ajans, çeşitli bakanlıkların, kurum ve kuruluşların hibe kredi projeleriyle birlikte diğer kuruluşlarla ortak yürütülen projelerden sorumludur.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Telefon: 0232 700 13 26 Müdürlüğümüz Satın Alma Birimi, Makine İkmal Birimi, İdari İşler Birimi ve İhale Birimi olarak doğrudan teminler piyasa araştırması yaparak en uygun mal ya da hizmet bulunarak satın alma işlemlerini tamamlama; tüm müdürlüklerin araç ve iş makinelerinin yürütülmesi için akaryakıt, yedek parça, tamir ve bakım hizmetlerinin görülmesi; tören, ağırlama ve özel […]

× WhatsApp İletişim