İzmir İli, Menderes İlçesi, Barbaros Mahallesi, parselasyon planı

İzmir İli, Menderes İlçesi, Barbaros Mahallesi, parselasyon planı

İzmir İli, Menderes İlçesi, Barbaros Mahallesi, parselasyon planı

İzmir İli, Menderes İlçesi, Barbaros Mahallesi, 990, 998, 1002, 1003, 1004, 1005, 1025, 1026, 1027,
1032, 3235, 3252, 3264, 3396, 3464 ve 3531 parsel sayılı taşınmazları kapsayan alanda 208 no.lu parselasyon
planı ve dağıtım cetvelleri, Belediyemiz Encümeninin 12.07.2023 tarih 562 sayılı kararı ve İzmir Büyükşehir
Belediyesi Encümeninin 19.10.2023 tarih 96772592.302.03­01.1149 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Durum haritası için tıklayınız.
İBB Encümen kararı için tıklayınız.

UNIVERSE

Online Başvuru ve Süreç Yönetimi Sistemi

E-Ödeme Hizmetleri

Menderes Kariyer

CVBank

İmar Durumu

Sadece Bilgi Amaçlı

× WhatsApp İletişim