İzmir İli, Menderes İlçesi, Görece Mahallesi, 960 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 parseller, 962 ada 1, 2, 3, 4, 6 ve 8 parsel sayılı taşınmazları kapsayan alanda, 207 no.lu parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri, Belediyemiz Encümeninin 24.11.2021 tarih 955 sayılı kararı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 23.06.2022 tarih 96772592.302.03­01.604 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Askı İlan için tıklayınız.

Encümen Kararı için tıklayınız.

Paylaş