Belediyemiz Meclisi’nin 07.12.2021 tarih ve 263 sayılı kararı ile kabul edilen, İzmir İli, Menderes İlçesi, Cüneytbey Mahallesi, 759 ada, 12 nolu parselin Konut Alanı olan kullanımının “Cami” olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.05.2022 gün ve 05.578 sayılı kararı ile uygun görülerek, 5216 sayılı kanunun 7(b) maddesi uyarınca onanmıştır.

İlan için tıklayınız

İzmir Büyük Şehir Meclis Kararı için tıklayınız

Plan açıklama raporu için tıklayınız
 
İlan görseli için tıklayınız

Paylaş