İzmir ili, Menderes ilçesi, Gümüldür Mahallesi, 2899 ada 1,2 ve 3 parsellere ilişkin. "Ticaret-Turizm Alanı. Günübirlik Tesis Alanı, Trafo Alanı, Park Alanı, Otopark, ve YoI" kullanım kararları getirilmesine yönelik olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan ekli l/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Plan değişikliği, l/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve l/1.000 ölçekli Uygulama imar Planı Değişikliği Cumhurbaşkanlığının 20.07.2022 tarih ve 5820 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

İmar Değişikliği araştırma raporu için tıklayınız.

Plan Açıklama raporu için tıklayınız.

İlan görseli için tıklayınız.

Paylaş