İzmir İli, Menderes İlçesi, Özdere-Çukuraltı Mahallesi, 1206 ada 14, 15, 20, 21 ve 23 parsel sayılı taşınmazları kapsayan alanda 205 no.lu parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri, Belediyemiz Encümeninin 25.05.2022 tarih 447 sayılı kararı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 04.08.2022 tarih 96772592.302.03-01.715 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

İzmir İli, Menderes İlçesi, Özdere-Çukuraltı Mahallesi, 1206 ada 14, 15, 20, 21 ve 23 parsel sayılı taşınmazları kapsayan alanda 205 no.lu parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri, Belediyemiz Encümeninin 25.05.2022 tarih 447 sayılı kararı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 04.08.2022 tarih 96772592.302.03-01.715 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

İlan için tıklayınız.

Paylaş