İzmir İli, Menderes İlçesi, Oğlananası Mahallesi, 248 ada 1, 2, 3, 4 parsel, 351 ada 1 parsel, 352 ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ve 12 parsel, 358 ada 1, 2 ve 3 parsel sayılı taşınmazları kapsayan alanda, 192 no.lu parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri, Belediye Encümeninin 09.03.2022 tarih 194 sayılı kararı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 11.08.2022 tarih 96772592.302.03-01.734 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

İzmir İli, Menderes İlçesi, Oğlananası Mahallesi, 248 ada 1, 2, 3, 4 parsel, 351 ada 1 parsel, 352 ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ve 12 parsel, 358 ada 1, 2 ve 3 parsel sayılı taşınmazları kapsayan alanda, 192 no.lu parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri, Belediye Encümeninin 09.03.2022 tarih 194 sayılı kararı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 11.08.2022 tarih 96772592.302.03-01.734 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

İlan için tıklayınız.

Paylaş