Menderes İlçesi, Gümüldür Atatürk Mahallesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu önerisi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.05.2022 gün ve 05.626 sayılı kararı ile uygun görülerek, 5216 sayılı kanunun 7(b) maddesi uyarınca onanmıştır.

Menderes İlçesi, Gümüldür Atatürk Mahallesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu önerisi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.05.2022 gün ve 05.626 sayılı kararı ile uygun görülerek, 5216 sayılı kanunun 7(b) maddesi uyarınca onanmıştır.

İlan için tıklayınız.

Paylaş