İzmir İli, Menderes İlçesi, Menderes İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 2110 ada 1 ve 2 parsel sayılı taşınmazları kapsayan alanda 206 no.lu parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri, Belediyemiz Encümeninin 27.04.2022 tarih 372 sayılı kararı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 01.09.2022 tarih 96772592.302.03-01.785 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

İzmir İli, Menderes İlçesi, Menderes İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 2110 ada 1 ve 2 parsel sayılı taşınmazları kapsayan alanda 206 no.lu parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri, Belediyemiz Encümeninin 27.04.2022 tarih 372 sayılı kararı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 01.09.2022 tarih 96772592.302.03-01.785 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Askı İlanı için tıklayınız.

Encümen Kararı için tıklayınız.

Plan Durumu için tıklayınız.

Paylaş