İzmir İli, Menderes İlçesi, Altıntepe Mahallesi, 2016 ada 26, 28, 29, 30, 31, 32 ve 33 parsel, 2019 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ve 50 parsel, 2020 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 46 ve 47 parsel sayılı taşınmazları kapsayan alanda 181 no.lu parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri, Belediyemiz Encümeninin 29.06.2022 tarih 552 sayılı kararı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 06.10.2022 tarih 96772592.302.03­01.865 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

İlan için tıklayınız.

Encümen Kararı için tıklayınız.

Parselasyon haritası için tıklayınız.

Paylaş