Belediyemiz Meclisi’nin 03.08.2022 tarih ve 188 sayılı kararı ile kabul edilen, İzmir İli, Menderes İlçesi, Gölcükler Mahallesi, 700 ada, 4 nolu parselin güneyinde yer alan park alanında 8.00 m x 5.00 m ebatlarında, 40 m2 yüzölçümlü “Trafo Alanı” belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği; İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.11.2022 gün ve 05.1334 sayılı kararı ile uygun görülerek, 5216 sayılı kanunun 7(b) maddesi uyarınca onanmıştır.

Meclis kararı için tıklayınız.

Plan açıklama için tıklayınız.

Plan için tıklayınız.