2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre; Menderes Belediyesi hizmet sınırları içerisinde ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması, taşınması, ayrıştırılması ve geri kazanımına ilişkin imtiyaz hakkının kiraya verilmesi işi