İlçemiz sınırları içerisinde ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması, taşınması, ayrıştırılması ve geri kazanımına ilişkin imtiyaz hakkının 36(otuz altı) ay süreyle kiraya verilmesi işinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre ''Açık Teklif Usülü'' ile 22/02/2023 tarihinde ihalesi yapılacaktır.

İlan bilgilerine ulaşmak için tıklayınız.