İzmir İli, Menderes İlçesi, Altıntepe Mahallesi, 2016 ada 26, 28, 29, 30, 31, 32 ve 33 parsel, 2019 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ve 50 parsel, 2020 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 46 ve 47 parsel sayılı taşınmazları kapsayan alanda 181 no.lu parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri, Belediyemiz Encümeninin 07.12.2022 tarih 1136 sayılı kararı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 09.03.2023 tarih 96772592.302.03­01.204 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

İlan için tıklayınız.
Durum haritası için tıklayınız .
Encümen Kararı için tıklayınız.