İzmir İli, Menderes İlçesi, Özdere­Çukuraltı Mahallesi, 1393 ada 2 ve 3 parsel sayılı taşınmazları kapsayan alanda 209 no.lu parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri, Belediyemiz Encümeninin 28.09.2022 tarih 900 sayılı kararı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 09.03.2023 tarih 96772592.302.03­01.207 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

İlan için tıklayınız.
Encümen karar için tıklayınız.