İzmir İli, Menderes İlçesi, Kasımpaşa Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Adliye Kavşağı, bağlantı yolları ile imar hatlarının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2023 tarih 05.166 sayılı kararı ile uygun görülerek, 5216 sayılı kanunun 7(b) maddesi uyarınca onanmıştır.

İlan için tıklayınız.
Plan açıklama raporuna ulaşmak için tıklayınız.
İBB Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız.
İmar Planı için tıklayınız.