İzmir İli, Menderes İlçesi, Özdere­Cumhuriyet Mahallesi, 1690 ada 1 parsel ve 1691 ada 1 parsel sayılı taşınmazları kapsayan alanda 219 no.lu parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri, Belediyemiz Encümeninin 15.03.2023 tarih 189 sayılı kararı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 19.04.2023 tarih 96772592.302.03­01.345 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

İlan için tıklayınız.
Encümen kararı için tıklayınız.