Hizmet Standartları

Hizmet Standartları

YAPI KULLANIM İZİN BELGESİ

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1 - Emlak Alım Vergisi ilişik Kesme Belgesi

2 - 13*18 Ebadında On ve Arka Cephelerden 2'serAdet Fotoğraf,

3 - Asansör Ruhsatı,(Projede asansör varsa)

4 - Kazan TSE Belgesi(merkezi sistem ısıtmalarda)

5 - SSK'dan ilişiksiz Belgesi,

6 - Telefon Ankastre Vizesi,

7 – İzmir BB’den Numarataj Yazısı,

8 - Sığınak Raporu

9 - İş bitirme Tutanağı

10 - Harç ve Ücretler

11 - İzmir BB İtfaiye Daire Bşk. Yangın Yönetmeliğine Uygunluk Yazısı

12 - İskân Dilekçesi

 

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

Yasal süresi içerisinde hizmet verilmektedir.

 

 

İMAR DURUMU

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1- Aplikasyon Krokisi,

2- Tapu Fotokopisi,

3- Harç Makbuzu

 

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

Yasal Süresi içerisinde Hizmet verilmektedir.

 

 

İŞYERİ RUHSAT İŞLERİ

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1- T.C. Kimlik Numarası ,

2- ÇTV Kaydı,

3- Maliye Vergi Levhası Fotokopisi,

4- 1 Adet Fotoğraf,

5- Ustalık Belgesi,

6- Kira Kontratı Fotokopisi,

7- Esnaf Sicil Ticaret Oda veya Sanayi Oda Kaydı

8- Ticaret Sicil Gazetesi imza Sirküsü,

9- Motor Beyannamesi,(İşyerinde motor çalıştıracaksa)

10- Tapu Fotokopisi veya Yapı Kullanma izin Belgesi

11- İtfaiye Raporu,

 

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

2 gün süre

 

 

ASKER AİLELERİNE YAPILAN YARDIMLAR (4109 SAYILI KANUN)

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1-Adres Beyanı

2- Fakirlik Belgesi ( İlgili Muhtarlıktan )

3- T.C. Kimlik Numarası

4- Askerlik Şubesi Bşk.’ndan şahsın asker olduğuna dair yazı

 

Araştırılması istenilen kurumlar

1- Mal Müdürlüğü

2-Tapu Sicil Müdürlüğü

3-Belediye Emlak Servisi

4-Emniyet Müd. veya Jandarma Komutanlığı

5-Vergi Dairesi Müdürlüğü

 

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

Evrak teslimini takip eden ilk encümen toplantısı kararının ardından. 

 

 

NİKAH İŞLEMLERİ

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1- Aile hekiminden sağlık raporu

2- Nüfus cüzdanı asılları ve fotokopileri

3- 4 adet fotoğraf (Erkek ve Kadın için son 6 ay içerisinde çekilmiş)

4- Çiftler nikah memurluğuna beraber müracaat edeceklerdir.

 

 

 

YAZ SPOR OKULLARI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1-Sporcu kimlik bilgileri formu

2-Veli muvaffakatnamesi

3-Sağlık Raporu

4-Fotoğraf

 

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

2 GÜN

 

 

İHALE İŞLEMLERİ

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

4734 Sayılı Kamu İhale Yasası kapsamında belirtilen evraklar istenilmekte

 

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

Yasal Süre İçinde

 

 

GELİR TAHSİLİ İŞLEMLERİ

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1-Tahakkuk

2-Tahsilat Belgesi

 

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ  

1 Saat

 

 

GİDERLERİN ÖDENMESİ

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1-Hakediş

2-Fatura

3-Dilekçe

 

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

Her cuma günü öğleden sonra

 

 

ÖLÇÜ VE AYAR İŞLERİ

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1 Şubat / 28 Şubat tarihleri arasında Belediyemize beyan verilir.

 

 

2. VE 3. SINIF GAYRİSIHHÎ MÜESSESELERİN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1- Başvuru Formu

2- Tapu (Noter Tasdikli )

3- Yapı Kullanma İzin Belgesi (Noter Tasdikli)

4- Esnaf Oda Kaydı

5- Esnaf Sicil Tasdiknamesi

6- TC kimlik numaralı  nüfus  cüzdanı fotokopisi

7- İtfaiye Raporu

8- Sorumlu Müdür Sözleşmesi (Noter Tasdikli)

9- Kira Kontratı (Noter Tasdikli )

10- İş Akım Şeması

11- Atıksu Beyanı

12- İzsu Görüşü

13- Sağlık Grup Başkanlığı Görüşü

14- Çevre ve Orman İl Müdürlüğü Görüşü

15- Vergi Levhası

16- Tesis Kurma Belgesi (Fen İşleri)

17- Yer Seçimi İzin Belgesi (Fen İşleri)

18- Adet fotoğraf (Şirketlerden istenmez)

19- Dilekçe

20- Mavi Şeffaf Dosya

 

ŞİRKETLERDEN İSTENEN EK BELGELER

1-Şirket Sözleşmesi

2- İmza Sirküleri

3- Ticaret Odası Sicil Kayıt Belgesi

4- Sigorta Kaydı veya İşyeri Tescil Belgesi

5- Şirket Kurulduğuna Dair Gazete İlanı

 

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

2 GÜN SÜRE

 

 

CANLI MÜZİK YAYINI İZİN BELGESİ

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1- İzmir Büyükşehir Belediyesi görüş yazısı

2- 1 Fotoğraf

 

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 

Olumlu görüş halinde hemen teslim

 

 

GIDA SİCİL BELGESİ

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Tarım İlçe Müdürlüğü tarafından verilmektedir.

 

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri: (İlgili Birim Amiri)
İsim        :
Unvan     :
Adres      : Kasımpaşa Mah. Atatürk Cad.No:1 Kasımpaşa Mah. Atatürk Cad.No:1 Menderes/İZMİR
Tel          : 0232 700 00 00
Faks       : 0232 935 59 00
E-Posta   : info@menderes.bel.tr

 

İkinci Müracaat Yeri: Belediye Başkanlığı
İsim        :
Unvan     :
Adres      : Kasımpaşa Mah. Atatürk Cad.No:1 Kasımpaşa Mah. Atatürk Cad.No:1 Menderes/İZMİR
Tel          : 0232 700 00 00
Faks       : 0232 935 59 00
E-Posta   : info@menderes.bel.tr

Paylaş