Diğer Ücret, Fiyat ve Vergiler

Diğer Ücret, Fiyat ve Vergiler


2016 YILI GELİR TARİFE CETVELİ

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

GELİRİN TÜRÜ

(Vergi, Resim, Harç, Ücret)

GELİRİN ADI2016 YILI GELİR TEKLİFİ
Vergiİlan ve Reklam Vergisi2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve İlgili Bakanlar Kurulu Kararına İstinaden Tahsil Edilir. (İlan ve Reklam Vergileri Yıl İçerisinde İki (2) Eşit Taksitler Halinde Alınır.)
VergiEğlence Vergisi2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve İlgili Bakanlar Kurulu Kararına İstinaden Tahsil Edilir.
Harçİşgal Harcı2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve İlgili Bakanlar Kurulu Kararına İstinaden Tahsil Edilir.

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

GELİRİN TÜRÜ

(Vergi, Resim, Harç, Ücret)

GELİRİN ADI2016 YILI GELİR TEKLİFİ
 Bina İnşaat Harcı 
Harç1) Konut İnşaatı 
a) 100 m²’ye kadar0,75 TL
b) 101-120 m²1,50 TL
c) 121-150 m²2,25 TL
d) 151-200 m²3,00 TL
e) 200 m²’den yukarısı3,75 TL
2) İşyeri İnşaatı 
a) 25 m²’ye kadar3,00 TL
b) 26 - 50 m²4,50 TL
c) 51 - 100 m²6,00 TL
d)101 - 200 m²7,50 TL
3) Çeşitli Harçlara Ait Tarifeler  
1) Kayıt Suret Harçları (Adet, m²) 
a) Her Sayfa Başına0,75 TL
b) Harita Plan ve Krokilerin beher metrekaresinden8,00 TL
HarçÇeşitli Harçlara Ait Tarifeler 
2) İmarla İlgili Harçlar ( m²) 
a) İlk Parselasyon Harcı 
aa) Konut Alanlarında0,10 TL
ab) Ticari Alanlarda0,12 TL
b) İfraz ve Tevhid Harcı 
ba) Konut Alanlarında0,15TL
bb) Ticari Alanlarda0,15TL
c) Plan Proje Tasdik Harcı 
ca) Konut İçin0,15 TL
cb) İşyeri İçin0,15 TL
d) Zemin Açma İzni ve Toprak Harfiyat Harcı 
da) Toprak(beher m³ için)0,45 TL
db) Kanal (beher m² için)1,50 TL
e) Yapı Kullanım İzni Harcı 
ea) Konut İçin0,15 TL
eb) İşyeri İçin0,11 TL
Harç2) Çeşitli Harçlara Ait Tarifeler (Adet) 
Muayene Ruhsat ve Rapor Harcı (Adet)15,00 TL
ÜcretSağlık Belgesi için3,00 TL
Yapı kullanma izin belgesi için inceleme ücreti (her bağımsız bölüme)238,00 TL
Binada işyeri varsa (yerinde inceleme ücreti)340,00 TL
ÜcretNumarataj Belgesi Ücret Tarifesi (Adet) 
a) Numarataj Planı Tastiği bağımsız bölüm için (konutlar İçin)85,00 TL
b) Numarataj Planı Tastiği bağımsız bölüm için  (İşyerleri İçin)100,00 TL
c) Numarataj Planı Tastiği (Depo, Fabrika ve Oteller İçin)1.968,00 TL
d) Dubleks binalar bağımsız bölüm150,00 TL
e) Adres Tespitinin Yapılması ve Yazılı Bildirimi115,00 TL
ÜcretHarita İşleri Ücret Tarifesi (Adet) 
1) Özel Sistem İnceleme Ücreti, İfraz, Tevhid, Yolaterk, İhdas, İrtifak Hakkı İşlemleri, Düzenleme Sahası Talebi, 3194 Sayılı Kanun Gereği Yapılan Uygulamalar Ücreti1.200,00 TL
2) Ada Parsel İşlemi ve Belirleme Ücreti790,00 TL
3) 3194 Sayılı Kanun Gereği Yapılan Uygulamaların Yerinde Kontrol ve Tetkik Ücreti317,00 TL
Ücretİmar Ücret Tarifesi (Adet) 
1) Fotoğraf Tasdiki317,00 TL
2) a) İmar Durumu (Çizim) Ücreti (500m² den sonra m² başına 0,20 TL eklenecek.)300,00 TL
    b) Turizm Alanı ve Depolama Alanları İmar Durumu (Çizim)1.186,00 TL
    c) Yazılı Olarak İmar Durumunun Bildirilmesi Ücreti150,00 TL
3) Temel Üstü Vizesi Tetkik Ücreti790,00 TL
4) Bina Kot Tespiti Ücreti238,00 TL
5) Bina Kitle Tespiti Ücreti238,00 TL
6) Fen ve İmar Yönünden Muayene (Tadilat, Tamirat v.b.) Ücreti238,00 TL
7) Ekspertiz Ücreti390,00 TL
8) Plan Proje Sureti Tetkiki ve Onayı Ücreti170,00 TL
9) Belediyemizce düzenlenen ustalık belgesi ücreti0 TL
10) Belediye Arşiv Dosyasından Evrak Suret Takip Listesi15,00 TL
11) Pafta Ebadlarında Onay Ücreti72,00 TL
12) Ekspertiz Firmalarınca Dosya İnceleme Ücreti100,00 TL
13) Kat İrtifakı, Kat Mülkiyeti kurulması İçin Hazırlanmış Olan Projelerinin Tasdiki Ücreti, Kat İrtifakı proje onay ücreti250,00 TL
ÜcretYeni imar planı yapımı (ilave revizyon mevzi istem tetkik ücreti)1.571,00 TL
Yeni imar planı pafta tasdik ücreti (pafta)250,00 TL
Onaylı pafta ebadlarında plan tasdik ücreti100,00 TL
A4 ebatında imar planı tasdik ücreti20,00 TL
A3 ebatında imar planı tastik ücreti40,00 TL
Yapı Kullanma İzin Belgesi Tetkik Ücreti 
1) Binalar İçin Köy kırsal Yerleşim Alanı (konut) m² (5216 ve 6360 sayılı kanun kapsamında kalan köyler)1,00 TL
2) Binalar İçin Köy kırsal Yerleşim Alanı (işyerleri ) m² (5216 ve 6360 sayılı kanun kapsamında kalan köyler)1,00 TL
3) Binalar İçin m² Köy Yerleşim Alanları (Tarımsal nitelikli alanlar)5,00 TL
4) Binalar için diğer yerleşim alanları (konut)10,00 TL
5) Binalar için diğer yerleşim alanları (işyerleri)15,00 TL
6) Depolama Alanı m²15,00 TL
7) Turistik Tesisler (ruhsat alanı m²)15,00 TL
ÜcretYapı Ruhsat Belgesi Tetkik Ücreti (Plan Dışı Alanlar) 
1) Binalar İçin Köy kırsal Yerleşim Alanı (konut) m² (5216 ve 6360 sayılı kanun kapsamında kalan köyler)1,00 TL
2) Binalar İçin Köy kırsal Yerleşim Alanı (işyerleri ) m² (5216 ve 6360 sayılı kanun kapsamında kalan köyler)10,00 TL
3) Binalar İçin m² Köy Yerleşim Alanları (Tarımsal nitelikli alanlar)5,00 TL
4) Binalar için diğer yerleşim alanları (konut)15,00 TL
5) Binalar için diğer yerleşim alanları (işyerleri)15,00 TL
6) Depolama Alanı m²15,00 TL
7) Turistik Tesisler (ruhsat alanı m²)15,00 TL
8) Dosyasından Evrak Sureti Ücreti (Sayfa Başı)15,00 TL

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

GELİRİN TÜRÜ

(Vergi, Resim, Harç, Ücret)

GELİRİN ADI2016 YILI GELİR TEKLİFİ
HarçTatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı (m²)2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve İlgili Bakanlar Kurulu Kararına İstinaden Tahsil Edilir.
Harçİşyeri Açma İzni Harcı (m²)2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve İlgili Bakanlar Kurulu Kararına İstinaden Tahsil Edilir.
ÜcretSıhhi Müesseselere İlişkin Ücret Tarifesi (Adet/m²) 
1) Ruhsat Kontrol Ücreti 
a) 0-100 m² Arası1.grup ( 330,00 TL ) 2. grup ( 275,00 TL ) 3.grup ( 220,00 TL )*
b) 101-250 m² Arası1.grup ( 500,00 TL) 2. grup ( 440,00 TL ) 3. grup ( 385,00 TL )*
c) 251 m² ve Üzeri1.100,00 TL
2) Basılı Evrak110,00 TL
3) Mesafe Uygunluk110,00 TL
4) Nargile Sunumu2.000,00 TL
ÜcretGayri Sıhhi Müesseselere İlişkin Ücret Tarifesi (m²) 
1) Ruhsat Kontrol Ücreti 
a) 0-100 m² Arası650,00 TL
b) 101-250 m² Arası1.000,00 TL
c) 251-500 m² ve Arası1.350,00 TL
d) 501 m² ve Üzeri2.200,00 TL
2) Basılı Evrak110,00 TL
ÜcretUmuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri (m²) 
1) Ruhsat Kontrol Ücreti 
a) 0-100 m² Arası550,00 TL
b) 101-250 m² Arası770,00 TL
c) 251-500 m² ve Arası1.100,00 TL
d) 501 m² ve Üzeri1.650,00 TL
2) Basılı Evrak110,00 TL
ÜcretPansiyon ve Otellere İlişkin Tarifeler (m²) 
1) Ruhsat Kontrol Ücreti 
a) 0-100 m² Arası1.100,00 TL
b) 101-250 m² Arası1.650,00 TL
c) 251-500 m² ve Arası2.200,00 TL
d) 501 m² ve Üzeri2.750,00 TL
e) 3 Yıldızlı oteller5.500,00 TL
f) 4 Yıldızlı oteller7.700,00 TL
g) 5 Yıldızlı oteller13.200,00 TL
2) Basılı Evrak110,00 TL
ÜcretCanlı Müzik İzin Belgesi (m²) 
1) Bar, Pavyon, Disko5.500,00 TL
2) İçkili Restoran, İçkili Lokanta3.300,00 TL
3) İçkili Kafeterya2.750,00 TL
4) İçkisiz kafetarya1.100,00 TL
5) Basılı evrak110,00 TL
ÜcretMesul Müdürlük Belgesi 
1) Bar, Pavyon, Disko3.000,00 TL
2) İçkili Restoran, İçkili Lokanta2.000,00 TL
3) İçkili Kafeterya1.500,00 TL
4) Kahvehane500,00 TL
Tali Faaliyet Konusu İşleme350,00 TL
Ruhsat Aslı Gibidir veya Güncelleme110,00 TL

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ​

GELİRİN TÜRÜ

(Vergi, Resim, Harç, Ücret)

GELİRİN ADI2016 YILI GELİR TEKLİFİ
ÜcretBelediye Düğün Salonları Ücret Tarifesi (Gün) 
1) Yeni Düğün Salonu 
a) Hafta Sonu (Cuma, Cumartesi, Pazar)1.450,00 TL
b) Hafta İçi (P.tesi, Salı, Çarş., Perş.)850,00 TL
c) 1.kat Nikah salonu450,00 TL
2) 75.Yıl Düğün Salonları 
a) Hafta Sonu (Cuma, Cumartesi, Pazar)1.100,00 TL
b) Hafta İçi (P.tesi, Salı, Çarş., Perş.)660,00 TL
Belediye Gençlik Parkı Salonu Ücreti (Gün) 
1) Hafta Sonu (Cuma, Cumartesi, Pazar)2.000,00 TL
2) Hafta İçi (P.tesi, Salı, Çarş., Perş.)1.050,00 TL
ÜcretKültür Merkezi Nikah Salonu (Adet)450,00 TL
ÜcretKültür Merkezi Amfitiyarto (Adet) 
1) Tiyatro Gösterileri (Hafta Sonu)150,00 TL
2) Amatör Gruplar İçin50,00 TL
ÜcretBarboros Parkı (Gün) 
1) Hafta Sonu (Cuma, Cumartesi, Pazar)900,00 TL
2) Hafta İçi (P.tesi, Salı, Çarş., Perş.)550,00 TL
ÜcretBelediye Kapalı Pazaryeri Kamu Yararına Çalışan Dernekler ve Sivil Toplum Örgütlerine (Adet)85,00 TL
Kültür Merkezinde İnternet Kullanım Ücreti (Gün)0,00 TL
Özdere Kültür Sarayı (Gün)770,00 TL
Özdere Gençlik Parkı (Gün)0,00 TL
Değirmendere Düğün Salonu (Gün)280,00 TL
Gümüldür Amfitiyatro (Gün)850,00 TL
Tekeli Düğün Salonu (Gün)450,00 TL
Oğlananası Düğün Salonu (Gün)1.000,00 TL
Küner Düğün Salonu (Gün)450,00 TL
ÜcretMenderes Kır Düğün Salonu 750 kişilik (Gün) 
Hafta sonu ( Cuma Cumartesi Pazar )1.850,00 TL
Hafta içi ( P.tesi Salı çarş. Perş. )1.400,00 TL
ÜcretMenderes Kır Düğün Salonu 1000 kişilik (Gün) 
Hafta sonu ( Cuma Cumartesi Pazar )2.100,00 TL
Hafta içi ( P.tesi Salı çarş. Perş. )1.650,00 TL
ÜcretBelediye Sosyal Tesis Ücretleri (Gün) 
1) Halı Saha Ücreti (Gece)70,00 TL
2) Halı Saha Ücreti(Gündüz)50,00 TL
3) Belediye spor salonu ücreti20,00 TL
Özdere Sahilinde Balıkçı Barınağından Tur Yapan Teknelerden (Kişi Başına)3,00 TL
ÜcretBelediye Sosyal Tesis Alanı Giriş Ücreti (Gün) 
1) Taksi ve Minibüsler için (İçinde en az bir kişi olması halinde)4,50 TL
2) Otobüsler İçin (Şoför ve Muavin de Dahil Olmak Üzere)5,00 TL
3) Taksi ve Minibüslerden Aylık Giriş Ücreti110,00 TL
4) Otobüslerden Aylık Giriş Ücreti180,00 TL
Belediye personeli, Belediyece tespit edilen fakirler, Şehit aileleri ve Gazilere düğün nişan törenleri için (Adet)Tarife üzerinden %50 indirimli
Kantar Ücreti (Adet)7,50 TL
Oğlananası Sulama Kuyuları (Saat)18,00 TL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GELİRİN TÜRÜ

(Vergi, Resim, Harç, Ücret)

GELİRİN ADI2016 YILI GELİR TEKLİFİ
ÜcretVidanjör (Adet) 
1) Konutlardan85,00 TL
2) Siteler85,00 TL
3) İşyerleri115,00 TL
4) Fabrikalar140,00 TL
5) Mücavir Alan140,00TL+Uzaklık
İş Makinası Kira Ücreti0,00 TL
Ücret1) İzinsiz olarak dökülen sanayi atıkları,inşaat molozları vb. Belediyemizce kaldırılması halinde alınacak ücret traktör başına (Adet)160,00 TL
2) Bozulan asfalt, beton parke taşı, karo taşı, 1m² ücret200,00 TL

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

GELİRİN TÜRÜ

(Vergi, Resim, Harç, Ücret)

GELİRİN ADI2016 YILI GELİR TEKLİFİ
ÜcretGölet Su Kullanımı 
1) Ataköy Mah. (1 ton su)0,17 TL
2) Oğlananası Mah. (1 dönümlük su kullanımı)9,50 TL
Dere Suyu Kullanımı 
1) Oğlananası Mah.1,50 TL
Pompa Suyu Kullanımı 
1) Çakaltepe Mah.19,00 TL
2) Oğlananası Mah.19,00 TL
Ataköy Göletinden verilecek sulama hizmeti abonelik ücreti bedelsiz 

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

GELİRİN TÜRÜ

(Vergi, Resim, Harç, Ücret)

GELİRİN ADI2016 YILI GELİR TEKLİFİ
HarçHaycan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcı (Adet) 
1) Büyükbaş Hayvan6,00 TL
2) Küçükbaş Hayvan3,00 TL
HarçÖlçü Tartı Aletleri Muayene Harcı (Adet)
1) Tartı Ağırlıklarının Her Birinden1,50 TL
2) Uzunluk Ölçülerinin Her Birinden1,50 TL
3) Akıcı ve Kuru Daneli Maddelerin Hacim Ölçülerinin Her Birinden3,00 TL
4) El Terazilerinden6,00 TL
5) Normal Masa Terazilerinden9,00 TL
6) Otomatik (İbreli) Terazilerden12,00 TL
7) Elektronik Terazilerden15,00 TL
8) Kantar ve Basküllerden25,00 TL
HarçKaynak Suları Harcı (Adet) 
1) 1 litreye Kadar Olan Şişe ve Benzeri Kaplardan (Kap Başına)0,02 TL
2) 1 Litreden Büyük Şişe ve Benzeri Kaplardan ( Beher Litre)0,13 TL
ÜcretHoparlör İle İlan (Anons) Ücret Tarifesi (Gün) 
1) Normal İlan45,00 TL
2) Resmi İlan0,00 TL
3) Özel ilan45,00 TL
ÜcretHayvan Raporu ve Menşe Şehadetname Ücreti (Adet) 
1) Büyükbaş HayvanUygulama kalkmıştır.
2) Küçükbaş Hayvan
ÜcretKantar Ücreti (Adet) 
1) Kamyonetler İçin0,00 TL
2) Kamyonlar İçin0,00 TL
ÜcretPazar Yerleri Yer Tahsis Ücreti 
1) Belde Pazar Yerinde m² Başına (Haftalık)2,50 TL
2) Köy Pazar Yerlerinden Tezgah Başına (Haftalık)5,00 TL
3) Kapalı Pazar Yeri Tezgahların Her Biri İçin (Aylık)55,00 TL
4) Balıkçı Tezgahların Her Biri için (Aylık)75,00 TL
5) Özdere Kültür Gece Pazarı Giriş Ücretleri (Sezonluk)2.500,00 TL
6) Gümüldür Gece Pazarı Giriş Ücreti (Sezonluk)5.000,00 TL
7) Menderes pazaryeri devir/tahsis ücreti (1 tezgah için)1.000,00 TL
8) Çukuraltı pazaryeri devir/tahsis ücreti (1 tezgah için)1.000,00 TL
9) Gümüldür Orta Mah. Devir tahsis ücreti (1 tezgah için)1.000,00 TL
Pazar yeri devir ücreti0,00 TL
Süt tankı ücreti aylık0,00 TL
ÜcretPazaryeri İşgal Harçları 
1) Menderes pazaryeri işgal harcı 1 tezgah /aylık55,00 TL
2) Menderes pazaryeri balıkçı tezgahı işgal harcı 1 tezgah/aylık75,00 TL
3) Gümüldür Pazaryeri yaz dönemi 1 tezgah haftalık10,00 TL
4) Gümüldür pazaryeri kış dönemi 1 tezgah haftalık5,00 TL
5) Orta Mahalle pazaryeri yaz dönemi 1 tezgah haftalık10,00 TL
6) Orta Mahalle pazaryeri kış dönemi 1 tezgah haftalık5,00 TL
7) Çukuraltı pazaryeri yaz dönemi 1 tezgah haftalık14,00 TL
8) Çukuraltı pazaryeri kış dönemi7,00 TL
9) Belde ve köy pazarları işgal harcı5,00 TL
ÜcretTanıtım ve Stand ücretleri 
1) Standart stand ücreti (1 stand günlük)50,00 TL
2) Açılış-etkinlik-tanıtım (günlük)100,00 TL
ÜcretUmuma Açık Yer İşgal Harcı 
Umuma Açık Yer İşgal Harcı Metrekare /günlük2,50 TL

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ

GELİRİN TÜRÜ

(Vergi, Resim, Harç, Ücret)

GELİRİN ADI2016 YILI GELİR TEKLİFİ
Ücret

Reklam Yeri Tahsis Ücreti (Belediyece Hazırlanan ve Düzenlenen Belediyenin Tasarrufundaki Yerlere Konulan

Reklam Panosu ve Bilboardlardan) (Günlük)

 
1) 1.grupta kalan mahallelerden m² bazında6,50 TL
2) 2.grupta kalan mahallelerden m² bazında4,50 TL
3) 3.grupta kalan mahallelerden m² bazında3,50 TL

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GELİRİN TÜRÜ

GELİRİN ADI2016 YILI GELİR TEKLİFİ
ÜcretEvlendirme Ücret TarifesiNikah (evlendirme) işlerinin ücretlendirilmesi yasal dayanağı bulunmadığından ve konunun Belediyenin asli görevlerinin başında gelen hayırlı hizmetlerden oluşu nedeniyle ücretlendirilmesi mümkün değildir. Buna karşın, Belediyemizce yaptırılan evlenme dosyası ücreti ile Mal Müdürlüğü'nden alınan ve evlenen çiftlere verilen "Uluslararası Evlenme Aile Cüzdanı"nın ücreti aynen ilgilisinden (evlenen çiftlerden) tahsil olunur.
 

Paylaş