Yeni Hizmet Numarası / 700 00 00

Yeni Hizmet Numarası / 700 00 00


Vatandaşımızla iletişimimizi sağlayan, Belediyemizin kullanmış olduğu yaklaşık 40 adet olan telefon numarası nedeniyle iç birimlerde iletişim karmaşası ve vatandaşımızın belediyeye ulaşma sıkıntıları yaşanmaktaydı. Yeni hizmet numarası ile birlikte 40 adet telefon numarası 700 00 00 gibi akılda kalması kolay tek bir numaraya dönüştürülerek iletişim sorunları çözümlenmiş ve vatandaşımızın belediyeye daha hızlı ulaşması sağlanarak sağlıklı bir iletişim kanalı oluşturulmuştur.

Paylaş