360 Derece Menderes

360 Derece Menderes

Menderes ilçe sınırlarında yer alan tüm vatandaş, konutlar ve işletmeleri kapsayan çalışmada Menderes Belediyesinin hizmet kalitesini arttırarak ve yerel kalkınmaya öncülük ederek ilçenin rekabet düzeyini artıracak olan bilgi ve teknoloji odaklı hizmet sunumu için farklı bileşenlerde kapsamlı veri envanteri oluşturulmuştur.

3600 sokak görüntüleri, harita ve uydu görüntüsünün yetersiz kaldığı, sokak seviyesine geçip 3600 çevrelerini görmek, hatta 3 boyutlu olarak ölçüm yapabilmek, alan hesaplamak gibi avantajlar sağlamaktadır. Gerçekleştirilen sayısallaştırmalar anında imar planları ve kent bilgi sistemleri ile entegre edilmiştir. Gerçekleştirilen entegrasyon çalışması yerel yönetim hizmetlerinde kalite ve hız artırılarak hata payı düşürülmüştür.

3600 görüntüler ile kullanıcılar noktasal koordinat alabilmekte, varsayılan noktadan 3600 keşif yapabilmektedir. Bunun yanı sıra yüksek çözünürlüklü 3600’lik bir panoramik görüntü elde edilerek, tüm şehir objelerine ait güncel envanter oluşturulabilmektedir. Mobil haritalama ve sistem entegrasyonu ile belediye bünyesinde bulunan teknik müdürlüklerin hizmet süreçleri daha şeffaf ve hızlı hale gelirken, hizmet kalitesinde önemli bir artış sağlanmıştır.

Mobil 3600 Menderes uygulaması da Android ve İOS marketlerde yerini almıştır.

Paylaş