Belediyemiz Meclisi’nin 04.10.2019 tarih ve 193 sayılı kararı ile uygun bulunan, Bakanlığın UİP: 31984,5 plan işlem numaralı Oğlananası Cumhuriyet Mahallesi, 358 ada 1, 2 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2020 gün ve 05.54 sayılı kararıyla uygun görülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca onandı.

Belediyemiz Meclisi’nin 04.10.2019 tarih ve 193 sayılı kararı ile uygun bulunan, Bakanlığın UİP: 31984,5 plan işlem numaralı Oğlananası Cumhuriyet Mahallesi, 358 ada 1, 2 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2020 gün ve 05.54 sayılı kararıyla uygun görülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca onandı.

Onay

1/1000

Paylaş