Belediyemiz Meclisi’nin 08.11.2019 tarih ve 213 sayılı kararı ile uygun bulunan, Bakanlığın UİP: 358514 plan işlem numaralı Bulgurca Mahallesi, L18.09.d.1.c uygulama imar planı paftası, 219 ada 14 ve 19 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.01.2020 gün ve 05.97 sayılı kararıyla uygun görülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca onandı.

Belediyemiz Meclisi’nin 08.11.2019 tarih ve 213 sayılı kararı ile uygun bulunan, Bakanlığın UİP: 358514 plan işlem numaralı Bulgurca Mahallesi, L18.09.d.1.c uygulama imar planı paftası, 219 ada 14 ve 19 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.01.2020 gün ve 05.97 sayılı kararıyla uygun görülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca onandı.

Onay

1/1000 

Paylaş