İzmir İli, Menderes İlçesi, Cüneytbey Mahallesi, 2001, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2025, 2026, 2027, 2028, 2395, 2548, 2549, 2812, 2813, 3006, 3007 parseller, 170 ada 1 parsel, 171 ada 6, 7, 8, 9 parseller ve 172 ada 1 parsel sayılı taşınmazları kapsayan alanda, 167 no.lu parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri, Belediyemiz Encümeninin 13/12/2017 tarih 752 sayılı kararı ve İzmir Büyükşehir Belediye Encümenin 19/04/2018 tarih 01.526 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

İzmir İli, Menderes İlçesi, Cüneytbey Mahallesi, 2001, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2025, 2026, 2027, 2028, 2395, 2548, 2549, 2812, 2813, 3006, 3007 parseller, 170 ada 1 parsel, 171 ada 6, 7, 8, 9 parseller ve 172 ada 1 parsel sayılı taşınmazları kapsayan alanda, 167 no.lu parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri, Belediyemiz Encümeninin 13/12/2017 tarih 752 sayılı kararı ve İzmir Büyükşehir Belediye Encümenin 19/04/2018 tarih 01.526 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

15.05.2018 tarihinde 1 (bir) aylık askı süresince verilen itiraz dilekçeleri, Belediyemiz Encümeni’nin 21.11.2018 tarih ve 1071 sayılı kararı ile değerlendirilerek, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na iletilmiştir. Ancak yapılan kontrol sonrasında uygulamaya yapılan itirazların tekrar değerlendirilmesi hususu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 01/03/2019 tarih ve E.50760 sayılı yazısı ile Belediyemize bildirilmiş olup, bu süreçte 7181 sayılı Yasa ile 3194 sayılı Yasanın bazı maddeleri de değişikliğe uğramıştır. Bu doğrultuda tekrar düzenlenen 167 no.lu imar planı uygulaması Belediyemiz Encümeninin 20/11/2019 tarih 831 sayılı Kararı ve İzmir Büyükşehir Belediye Encümeninin 20/02/2020 tarih 01.163 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

İlan'a ulaşmak için tıklayınız.
Plan'a ulaşmak için tıklayınız

 

Paylaş