Belediyemiz Meclisi’nin 08.11.2019 tarih ve 214 sayılı kararı ile uygun bulunan, Bakanlığın UİP: 15107,6 plan işlem numaralı Özdere Cumhuriyet Mahallesi, L18.d.23.c ve L18.d.23.d nazım imar planı paftaları dahilindeki alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı önerisi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2020 gün ve 05.219 sayılı kararıyla değişiklikle uygun görülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca onandı.

Belediyemiz Meclisi’nin 08.11.2019 tarih ve 214 sayılı kararı ile uygun bulunan, Bakanlığın UİP: 15107,6 plan işlem numaralı Özdere Cumhuriyet Mahallesi, L18.d.23.c ve L18.d.23.d nazım imar planı paftaları dahilindeki alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı önerisi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2020 gün ve 05.219 sayılı kararıyla değişiklikle uygun görülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca onandı.

İlana ulaşmak için tıklayınız

Plana ulaşmak için tıklayınız

Paylaş