Menderes Belediyesi, Tekeli Mahallesi, 24 ada 36 parselde tarımsal faaliyetleri desteklemek üzere ihtiyaç duyulan meyve, sebze ve çiçek üreticilerine hizmet vermek üzere kurulması planlanan boylama, paketleme ve soğuk hava deposu tesisleri ile İZSU Genel Müdürlüğü’nün hizmetlerine yönelik tesisleri yapmak üzere Belediye Hizmet Alanı olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan Bakanlığın NİP: 35304389 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı İlavesi ve Bakanlığın UİP: 35371960 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlavesi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.03.2020 gün ve 353 sayılı kararıyla uygun görülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7/b ve 7/c maddeleri uyarınca onanmıştır.

Menderes Belediyesi, Tekeli Mahallesi, 24 ada 36 parselde tarımsal faaliyetleri desteklemek üzere ihtiyaç duyulan meyve, sebze ve çiçek üreticilerine hizmet vermek üzere kurulması planlanan boylama, paketleme ve soğuk hava deposu tesisleri ile İZSU Genel Müdürlüğü’nün hizmetlerine yönelik tesisleri yapmak üzere Belediye Hizmet Alanı olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan Bakanlığın NİP: 35304389 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı İlavesi ve Bakanlığın UİP: 35371960 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlavesi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.03.2020 gün ve 353 sayılı kararıyla uygun görülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7/b ve 7/c maddeleri uyarınca onanmıştır.

İlana ulaşmak için tıklayınız

Plana ulaşmak için tıklayınız 

Paylaş