Belediyemiz Meclisi’nin 14.10.2019 tarih ve 192 sayılı kararı ile uygun bulunan, Bakanlığın UİP: 15939,12 plan işlem numaralı Görece Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 138 ve 139 adanın kuzeyindeki kadastro harici alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.03.2020 gün ve 291 sayılı kararıyla uygun görülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca onandı.

Belediyemiz Meclisi’nin 14.10.2019 tarih ve 192 sayılı kararı ile uygun bulunan, Bakanlığın UİP: 15939,12 plan işlem numaralı Görece Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 138 ve 139 adanın kuzeyindeki kadastro harici alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.03.2020 gün ve 291 sayılı kararıyla uygun görülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca onandı.

İlana ulaşmak için tıklayınız


Plana ulaşmak için tıklayınız

Paylaş