Belediyemiz Meclisi’nin 05.12.2019 tarih ve 229 sayılı kararı ile uygun bulunan, Bakanlığın UİP: 31984,6 plan işlem numaralı Oğlananası Mahallesi Depolama Alanı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği önerisi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2020 gün ve 05.361 sayılı kararıyla uygun görülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca onandı.

Belediyemiz Meclisi’nin 05.12.2019 tarih ve 229 sayılı kararı ile uygun bulunan, Bakanlığın UİP: 31984,6 plan işlem numaralı Oğlananası Mahallesi Depolama Alanı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği önerisi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2020 gün ve 05.361 sayılı kararıyla uygun görülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca onandı.

İlana ulaşmak için tıklayınız

Plana ulaşmak için tıklayınız

Paylaş