İzmir İli, Menderes İlçesi, Oğlananası Mahallesi, 323 ada 1 parsel, 343 ada 1 ve 2 parseller, 344 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda hazırlanan 198 no.lu parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri, Belediyemiz Encümeninin 24.06.2020 tarih 690 sayılı kararı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 06.05.2021 tarih 01.341 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

İzmir İli, Menderes İlçesi, Oğlananası Mahallesi, 323 ada 1 parsel, 343 ada 1 ve 2 parseller, 344 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda hazırlanan 198 no.lu parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri, Belediyemiz Encümeninin 24.06.2020 tarih 690 sayılı kararı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 06.05.2021 tarih 01.341 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Söz konusu 198 no.lu parselasyon planı, ilgililerce incelenmek üzere, İmar Kanunun 19. Maddesi ile Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin 25. ve 26. maddelerine uygun olarak 10.06.2021-09.07.2021 tarihleri arasında 30(otuz) gün müddetle ilan tahtasında asılarak ilan edilecek olup, internet sitemizde de 10.06.2021 tarihinden itibaren 30 (otuz) gün müddetle yayınlanacaktır.

İlana ulaşmak için tıklayınız
İlan dosyasına ulaşmak için tıklayınız

Paylaş