İzmir İli Entegre Atık Yönetim Planı kapsamında, Güney 2 Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi kurulması amacıyla koordinatları belirlenen alanda Belediye Hizmet Alanı (Katı Atık Bertaraf ve Depolama Tesisleri Alanı-Biyogaz Enerji Üretim ve İletim Tesis Alanı) amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.04.2021 tarih 05.466 sayılı kararı ile uygun görülerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve 7/c maddesi uyarınca onandı.

İzmir İli Entegre Atık Yönetim Planı kapsamında, Güney 2 Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi kurulması amacıyla koordinatları belirlenen alanda Belediye Hizmet Alanı (Katı Atık Bertaraf ve Depolama Tesisleri Alanı-Biyogaz Enerji Üretim ve İletim Tesis Alanı) amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.04.2021 tarih 05.466 sayılı kararı ile uygun görülerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve 7/c maddesi uyarınca onandı.

Askı tutanağına ulaşmak için tıklayınız
Açıklama raporuna ulaşmak için tıklayınız
İlana ilişkin dosyalara ulaşmak için tıklayınız

Paylaş