Gölcükler Mahallesi, 622 Ada, 2 ve 3 Nolu Parseller Uygulama İmar Planı Askı İlan

Belediyemiz Meclisi'nin 07.08.2020 tarih ve 97 sayılı kararı ile uygun bulunan, Bakanlığın UİP:35794579 plan işlem numaralı, Belediyemiz, Gölcükler mahallesi, 622 ada, 2 ve 3 numaralı parseller ile söz konusu parsellerin doğusunda kalan tescil harici alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 18.09.2020 gün ve 05.774 sayılı kararıyla uygun görülerek, 5263 sayılı Büyükşehir Kanunu'nun 7/b maddesi uyarınca onandı.

İlana ulaşmak için tıklayınız

Uygulama imar planına ulaşmak için tıklayınız

Paylaş