Altıntepe Mahallesi, 2020 Ada, 1, 2, 5, 6 Numaralı Parseller Uygulama İmar Planı Askı İlan

Belediyemiz Meclisi'nin 04.09.2020 tarih ve 111 sayılı kararı ile uygun bulunan, Bakanlığın UİP:35122960 plan işlem numaralı, Belediyemiz, Altıntepe Mahallesi, 2020 ada, 1, 2, 5, 6 numaralı parsellerde yer alan Belediye Hizmet Alanı kullanımının bulunduğu alanda ayrılması ve söz konusu Belediye Hizmet Alanının bir kısmının park alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 18.09.2020 gün ve 05.773 sayılı kararıyla uygun görülerek, 5263 sayılı Büyükşehir Kanunu'nun 7/b maddesi uyarınca onandı.

İlana ulaşmak için tıklayınız

Uygulama imar planına ulaşmak için tıklayınız

Paylaş