İzmir İli, Menderes İlçesi, Görece Mahallesi, Sürmenli Mevkii, L18A23D2C, L18A23D2B pafta, 882 ada 7 no’lu parselin “Mezarlık Alanı” olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.04.2021 gün 05.390 sayılı kararı ile uygun görülerek 5216 sayılı Kanunun 7 (b) ve 7 (c) maddeleri uyarınca onandı.

İzmir İli, Menderes İlçesi, Görece Mahallesi, Sürmenli Mevkii, L18A23D2C, L18A23D2B pafta, 882 ada 7 no’lu parselin “Mezarlık Alanı” olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.04.2021 gün 05.390 sayılı kararı ile uygun görülerek 5216 sayılı Kanunun 7 (b) ve 7 (c) maddeleri uyarınca onandı.

İlana ulaşmak için tıklayınız
İlan dosyalarına ulaşmak için tıklayınız
Plan açıklama raporuna ulaşmak için tıklayınız

Paylaş