Menderes İlçesi, Tekeli Mahallesi, 24 ada 36 parsel imar planı askı

Menderes İlçesi, Tekeli Mahallesi, 24 ada 36 parselde mevcut imar planlarında İZSU Hizmet Tesislerinin yer alacağı Belediye Hizmet Alanı olarak belirlenen alanın kuzeye doğru genişletilmesine yönelik hazırlanan Bakanlığın UİP: 35620643, plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı değişikliği İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.09.2020 gün ve 05.767 sayılı kararıyla uygun görülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca onandı.

İlan'a ulaşmak için tıklayınız
Askı tutanağına ulaşmak için tıklayınız 

Paylaş