Özdere Kesre Turizm Merkezi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu

İzmir Özdere Kesre Turizm Merkezi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresi içinde yapılan itirazlardan, uygun görülen itirazlara ilişkin Belediyemiz tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun 30.01.2020 tarihli ve 2020/2-04 sayılı kararı doğrultusunda 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca onaylanmıştır.

İlana ulaşmak için tıklayınız
Askı tutanağına ulaşmak için tıklayınız

Paylaş