Oğlananası Mahallesi, 2502 ve 2516 Numaralı Parseller Uygulama İmar Planı Askı İlan

Belediyemiz Meclisi'nin 07.08.2020 tarih ve 100 sayılı kararı ile uygun bulunan, Bakanlığın UİP:13551,5 plan işlem numaralı, Belediyemiz, Oğlananası mahallesi, 2502 ve 2516 numaralı parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.12.2020 gün ve 05.1134 sayılı kararıyla uygun görülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Kanunu'nun 7/b maddesi uyarınca onandı.

İlana ulaşmak için tıklayınız
Askı tutanağına ulaşmak için tıklayınız

Paylaş