İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.12.2020 tarih 05.1177 sayılı kararı ile değişiklikle uygun bulunarak onaylanan; Menderes İlçesi Gümüldür Atatürk ve Fevzi Çakmak Mahallelerini kapsayan alandaki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Revizyonuna askı süresi içerisinde AFEKSAN Gıda İnş. Nak. Ve Tur. Tic. Ve San. Ltd. Şti. tarafından yapılan itiraz kapsamında, Belediyemiz Meclisi’nin 21.05.2021 tarih 118 sayılı (10. Madde) kararı ile uygun bulunan, Bakanlığın UİP: 35347615 plan işlem numaralı, 2536 ada 3 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2021 gün ve 05.992 sayılı kararıyla uygun görülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca onandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.12.2020 tarih 05.1177 sayılı kararı ile değişiklikle uygun bulunarak onaylanan; Menderes İlçesi Gümüldür Atatürk ve Fevzi Çakmak Mahallelerini kapsayan alandaki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Revizyonuna askı süresi içerisinde AFEKSAN Gıda İnş. Nak. Ve Tur. Tic. Ve San. Ltd. Şti. tarafından yapılan itiraz kapsamında, Belediyemiz Meclisi’nin 21.05.2021 tarih 118 sayılı (10. Madde) kararı ile uygun bulunan, Bakanlığın UİP: 35347615 plan işlem numaralı, 2536 ada 3 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2021 gün ve 05.992 sayılı kararıyla uygun görülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca onandı.

Yazıya ulaşmak için tıklayınız
IBB Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız
IBB Plan açıklama raporuna ulaşmak için tıklayınız
1/1000 imar planına ulaşmak için tıklayınız

Paylaş