İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.12.2020 tarih 05.1177 sayılı kararı ile değişiklikle uygun bulunarak onaylanan; Menderes İlçesi Gümüldür Atatürk ve Fevzi Çakmak Mahallelerini kapsayan alandaki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Revizyonuna askı süresi içerisinde Zehra BARKAN tarafından yapılan itiraz kapsamında, Belediyemiz Meclisi’nin 21.05.2021 tarih 118 sayılı (2. Madde) kararı ile uygun bulunan, Bakanlığın UİP: 35347615 plan işlem numaralı, 2826 ada 14 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2021 gün ve 05.993 sayılı kararıyla uygun görülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca onandı

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.12.2020 tarih 05.1177 sayılı kararı ile değişiklikle uygun bulunarak onaylanan; Menderes İlçesi Gümüldür Atatürk ve Fevzi Çakmak Mahallelerini kapsayan alandaki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Revizyonuna askı süresi içerisinde Zehra BARKAN tarafından yapılan itiraz kapsamında, Belediyemiz Meclisi’nin 21.05.2021 tarih 118 sayılı (2. Madde) kararı ile uygun bulunan, Bakanlığın UİP: 35347615 plan işlem numaralı, 2826 ada 14 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2021 gün ve 05.993 sayılı kararıyla uygun görülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca onandı

Yazıya ulaşmak için tıklayınız
IBB Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız
IBB Plan açıklama raporuna ulaşmak için tıklayınız
1/1000 imar planına ulaşmak için tıklayınız

Paylaş