İzmir Özdere (Kesre) Turizm Merkezine ait Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 05.09.2019 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hükümlerinin 5.11. maddesine yönelik Plan Değişikliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme Değerlendirme Kurulu’nun 30.12.2020 tarih ve 2020-06/03 sayılı kararı doğrultusunda 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 7. Maddesi uyarınca onaylanmıştır.

İzmir Özdere (Kesre) Turizm Merkezine ait Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 05.09.2019 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hükümlerinin 5.11. maddesine yönelik Plan Değişikliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme Değerlendirme Kurulu’nun 30.12.2020 tarih ve 2020-06/03 sayılı kararı doğrultusunda 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 7. Maddesi uyarınca onaylanmıştır.

İlana ulaşmak için tıklayınız
Plan açıklamasına ulaşmak için tıklayınız

Plan notlarına ulaşmak için aşağıdaki linklere tıklayınız
Plan notu
Plan notu
Plan notu

Paylaş