Özdere (Kesre) Turizm Merkezi kapsamında kalan Özdere Cumhuriyet Mahallesi 10 ada 2 parsel numaralı taşınmazın kuzeyindeki kadastro harici yaklaşık 1000m² alanın trafo alanı olarak düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme Değerlendirme Kurulu’nun 30.12.2020 tarih 2020-26/03 sayılı karar doğrultusunda 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 7. Maddesi uyarınca onaylanmıştır.

Özdere (Kesre) Turizm Merkezi kapsamında kalan Özdere Cumhuriyet Mahallesi 10 ada 2 parsel numaralı taşınmazın kuzeyindeki kadastro harici yaklaşık 1000m² alanın trafo alanı olarak düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme Değerlendirme Kurulu’nun 30.12.2020 tarih 2020-26/03 sayılı karar doğrultusunda 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 7. Maddesi uyarınca onaylanmıştır.

İlana ulaşmak için tıklayınız
Plan açıklamasına ulaşmak için tıklayınız

Plan notlarına ulaşmak için aşağıdaki linklere tıklayınız
Plan notu
Plan notu
Plan notu

Paylaş