Menderes İlçesi, Gümüldür İnönü, Özdere Orta, Çukuraltı Mahallelerini kapsayan alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Revizyonu doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlavesi ve Revizyonu

Belediyemiz Meclisi’nin 07.02.2020 tarih ve 21 sayılı kararı ile uygun bulunan, Bakanlığın UİP: 15107,7 ve UİP:16634,7 plan işlem numaralı Menderes İlçesi, Gümüldür İnönü, Özdere Orta, Çukuraltı Mahallelerini kapsayan alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Revizyonu doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlavesi ve Revizyonu İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.12.2020 gün ve 05.1179 sayılı kararıyla değişiklikle uygun görülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca onandı.


Askı tutanağına ulaşmak için tıklayınız
Askı tutanağına ilişkin dosyalara ulaşmak için tıklayınız

Paylaş