Belediyemiz Meclisinin 05.07.2021 tarih 158 sayılı kararı ile uygun bulunan İzmir İli, Menderes İlçesi, Özdere-Cumhuriyet Mahallesi, 1690 ada 1 parsel, 1691 ada 1 parsel, 1702 ada 1 parsel, 1703 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Önerisi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.10.2021 tarih ve 05.1138 sayılı kararı ile uygun görülerek, 5216 sayılı Kanunun 7 (b) maddesi uyarınca değişiklikle onandı.

Belediyemiz Meclisinin 05.07.2021 tarih 158 sayılı kararı ile uygun bulunan İzmir İli, Menderes İlçesi, Özdere-Cumhuriyet Mahallesi, 1690 ada 1 parsel, 1691 ada 1 parsel, 1702 ada 1 parsel, 1703 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Önerisi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.10.2021 tarih ve 05.1138 sayılı kararı ile uygun görülerek, 5216 sayılı Kanunun 7 (b) maddesi uyarınca değişiklikle onandı.


İlana ulaşmak için tıklayınız
IBB Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız
İlana ilişkin dosyalara ulaşmak için tıklayınız

Paylaş