Menderes İlçesi, Görece Cumhuriyet Mahallesi, 16M1b paftada 194 ada 4 ve 5 parsel no.lu taşınmazlara ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

Menderes İlçesi, Görece Cumhuriyet Mahallesi, 16M1b paftada 194 ada 4 ve 5 parsel no.lu taşınmazlara ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.10.2020 gün ve 05.892 sayılı kararı ile değişiklikle uygun görülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca onandı.

İlana ulaşmak için tıklayınız
İlan dosyasına ulaşmak için tıklayınız

Paylaş