Çevreci Belediye

Çevreci Belediye

Menderes Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, atıkların ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında; kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması, toplanması, taşınması, bertaraf edilmesi ve geri kazanılması işlemlerinin yürütülmesini sağlamak, plan ve projeler hazırlamak, uygulamak ve denetimini yapmak. Çevreyi ve çevre sağlığını korumaya yönelik, çevre bilincinin geliştirilmesi ve yerleştirilmesi amacıyla, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak, plan ve projeler hazırlamak, uygulamak, çevre etkinlikleri düzenlemek, yapılan etkinlik ve organizasyonlara katılım sağlamakla görevlidir.

Bu görev tanımı çerçevesinde 2019-2021 yılları içerisinde aşağıda ki tabloda etkinlikleri yer almaktadır;

* Çevre bilincine yönelik  eğitim verilememesinin sebebi, pandemi sürecinde okulların eğitimlerine onlıne olarak devam etmeleridir.
      Ürün Adı 2019 2020 2021
Ambalaj Atığı 3810 ton 3042 ton 3100 ton
Cam Atığı 456 ton 649 ton 683 ton
Bitkisel Atık Yağ  - 1065 kg 420 kg
Tekstil Atığı  - 56 ton 41 ton
Atık İlaç  -  720 kg 1420 kg
Pil 715 kg 638 kg 380 kg
Eğitim* 11 1  -

Paylaş