Belediyemiz Meclisinin 05.07.2021 tarih 153 sayılı kararı ile uygun bulunan İzmir İli, Menderes İlçesi, Ahmetbeyli Mahallesi, 209 ada 27 parselde İzmir Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi’nin E:2020/514, K:2020/948 sayılı kararı doğrultusunda 7 metrelik yaya yolunun imar planına işlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Önerisi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.10.2021 tarih ve 05.1201 sayılı kararı ile uygun görülerek, 5216 sayılı Kanunun 7 (b) maddesi uyarınca değişiklikle onandı.

Belediyemiz Meclisinin 05.07.2021 tarih 153 sayılı kararı ile uygun bulunan İzmir İli, Menderes İlçesi, Ahmetbeyli Mahallesi, 209 ada 27 parselde İzmir Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi’nin E:2020/514, K:2020/948 sayılı kararı doğrultusunda 7 metrelik yaya yolunun imar planına işlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Önerisi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.10.2021 tarih ve 05.1201 sayılı kararı ile uygun görülerek, 5216 sayılı Kanunun 7 (b) maddesi uyarınca değişiklikle onandı.

İlana ulaşmak için tıklayınız
Plan açıklama raporuna ulaşmak için tıklayınız
Menderes Belediyesi Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız
İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız
İlana ilişkin dosyalara ulaşmak için tıklayınız

Paylaş