İzmir İli, Menderes İlçesi, Gümüldür­Fevzi Çakmak Mahallesi, 2153 ada 1, 2 ve 3 parsel, 2795 ada 79, 80 ve 81 parsel sayılı taşınmazları kapsayan alanda, 204 no.lu parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri, Belediyemiz Encümeninin 27.10.2021 tarih 865 sayılı kararı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 07.04.2022 tarih 96772592.302.03­01.253 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu 204 no.lu parselasyon planı, ilgililerce incelenmek üzere, İmar Kanunun 19. Maddesi ile Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin 25. ve 26. maddelerine uygun olarak 27.04.2022 tarihinden itibaren 30 (otuz) gün müddetle ilan tahtasında asılarak ilan edilecek olup, itiraz olmaması durumunda kesinleşecektir.

İlana Ulaşmak için tıklayınız.

Paylaş