Belediyemiz Meclisi’nin 07.12.2021 tarih ve 262 sayılı kararı ile kabul edilen, İzmir İli, Menderes İlçesi, Özdere Cumhuriyet Mahallesi, 1173 ada, 24, 28, 29 nolu parsellere isabet eden “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı” ile 1172 ada, 31, 37 nolu parsellere isabet eden Belediye Hizmet Alanının Park Alanı olarak, 1205 ada, 10 nolu parseldeki “Park Alanı”nın bir kısmının “Belediye Hizmet Alanı” olarak belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği; İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.02.2022 gün ve 05.204 sayılı kararı ile uygun görülerek, 5216 sayılı kanunun 7(b) maddesi uyarınca onanmıştır.

Belediyemiz Meclisi’nin 07.12.2021 tarih ve 262 sayılı kararı ile kabul edilen, İzmir İli, Menderes
İlçesi, Özdere Cumhuriyet Mahallesi, 1173 ada, 24, 28, 29 nolu parsellere isabet eden “Sosyal ve
Kültürel Tesis Alanı” ile 1172 ada, 31, 37 nolu parsellere isabet eden Belediye Hizmet Alanının Park
Alanı olarak, 1205 ada, 10 nolu parseldeki “Park Alanı”nın bir kısmının “Belediye Hizmet Alanı”
olarak belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği; İzmir Büyükşehir Belediye
Meclisi’nin 15.02.2022 gün ve 05.204 sayılı kararı ile uygun görülerek, 5216 sayılı kanunun 7(b)
maddesi uyarınca onanmıştır.


İlana ulaşmak için tıklayınız.

Plan açıklama raporuna ulaşmak için tıklayınız.

İmar planına ulaşmak için tıklayınız.

Paylaş