Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Basın yayın biriminin görevleri;
Belediye’nin tüm tanıtım çalışmalarını yürütmek, ilçemizin kültürel zenginliklerini tanıtıcı çalışmalar ve belgesel, film vb. etkinlikler hazırlamak, basın kuruluşları ile belediye arasındaki haberleşme talep ve ihtiyaçları tespit etmek, planlamak ve bu konularda gerekli koordinasyon işlemlerini yaparak sonuçlandırılmasını sağlamak, ulusal ve yerel yayın yapan günlük gazetelerde, internet sitelerinde, televizyonlarda belediyemizi ilgilendiren siyaset, ekonomik ve sosyal olaylarla ilgili haberlerini takip etmek; ulusal ve yerel yayın yapan gazetelerde ve medyada internet sitelerinde, televizyonlarda belediyemizi ilgilendiren haberlerin takibini yaptırarak, belediye başkanımıza sunulması işlemlerini yaparak sonuçlandırılmasını sağlamak, belediye başkanının ve başkanlığın kamuoyuna bildirilmesini gerekli gördüğü açıklama, duyuru ve tekziplerin basın – yayın organlarına duyurulması işlemlerinin yapılarak sonuçlandırılmasını sağlamak, basın bültenlerinin hazırlanması, belediye faaliyetleri hakkında basın yayın kuruluşlarına (gazete, radyo, tv, dergi vb.) basın bildirilerinin gönderilmesini sağlamaktır.

Halkla ilişkiler biriminin görevleri ise;
Kent halkının yönetime katılımını sağlamak, halkın inisiyatifini arttırmak, yerel yönetimler ve yerel demokrasiyi güçlendirerek, sorunların çözümünü sağlamak, halkla ilişkilerle ilgili konularda gerçek ve tüzel kişiler nezdinde olumlu bir kurum imajı ve kurumsal temelde sağlıklı bir halkla ilişkiler ortamı oluşturmak üzere faaliyetler yürütmek, belediye yönetiminin izlediği politikaların halka benimsetilmesi, yapılan çalışmaların halka duyurulması, halkın yönetime karşı olumlu hisler beslemesini sağlamak, vatandaştan gelen şikayet, teklif vb. konuları en kısa zamanda belediyenin diğer birimleri ile çözüme kavuşturup ilgililerine bilgi verilmesini sağlamaktır.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Haberleri

İçerik bulunamadı...
× WhatsApp İletişim