İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Menderes Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü 657 Sayılı Devlet Memurluğu Kanunu, 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi hükümlerinde belirtilen yetki, görev ve sorumluluklar kapsamında faaliyetlerini yürütmektedir.

× WhatsApp İletişim