Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali tabloların zamanında, muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri çerçevesinde, uluslararası standartlara uygun, yönetimin ve ilgili diğer kişilerin bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak, karar kontrol, hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak şekilde doğru hazırlanması ve yayınlanmasına ilişkin esas usul, ilke ve standartları da belirlenmiştir.

2005 yılı içerisinde Belediyemizde yasalar gereği Analitik Bütçe çalışması başlatılmış, elektronik ortamda 2014 yılına ait Belediye Bütçemiz Analitik tarzda hazırlanmış, Belediye meclisimizce kabulü ile uygulamaya hazır hale getirilmiş olup, 01.01.2014 tarihinden itibaren kullanılmaya ve işletilmeye hazır hale getirilmiştir.

× WhatsApp İletişim